قیمت و خرید درب ضد سرقت - فروشگاه آنلاین راسان درب

تصویر نام محصول قیمت
درب ضد سرقت مدل ترمو گلس درب ضد سرقت مدل ترمو گلس 8,200,000 تومان
درب ضد سرقت فلزی دکورال فوق سنگین درب ضد سرقت فلزی دکورال فوق سنگین 4,500,000 تومان
درب ضد سرقت مدل شیشه سکوریت درب ضد سرقت مدل شیشه سکوریت 7,200,000 تومان
درب مدل بتن گلس درب مدل بتن گلس 7,400,000 تومان
درب ضد سرقت مدل سند بلاست درب ضد سرقت مدل سند بلاست 7,900,000 تومان
درب ضد سرقت مدل رپینگی فلت درب ضد سرقت مدل رپینگی فلت 4,900,000 تومان
درب ضد سرقت مدل کامپوزیت مشکی درب ضد سرقت مدل کامپوزیت مشکی 6,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل ترمووود فنلاندی حفاظ دار درب ضد سرقت مدل ترمووود فنلاندی حفاظ دار 9,500,000 تومان
درب ضد سرقت مدل گلس قهوه ای درب ضد سرقت مدل گلس قهوه ای 7,800,000 تومان
درب مدل ضد سرقت گلس طلایی درب مدل ضد سرقت گلس طلایی 7,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل دوقاب ترک درب ضد سرقت مدل دوقاب ترک 6,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل سابرینا درب ضد سرقت مدل سابرینا 7,900,000 تومان
درب مدل سابروسا ضد سرقت درب مدل سابروسا ضد سرقت 7,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل سارای سفید درب ضد سرقت مدل سارای سفید 6,300,000 تومان
درب ضد سرقت مدل رپینگی درب ضد سرقت مدل رپینگی 6,100,000 تومان
درب ضد سرقت مدل دنیز درب ضد سرقت مدل دنیز 5,100,000 تومان
درب ضد سرقت مدل آرسام درب ضد سرقت مدل آرسام 4,600,000 تومان
درب ضد سرقت مدل بلوط کانادایی درب ضد سرقت مدل بلوط کانادایی 5,900,000 تومان
درب ضد سرقت مدل رپینگی ترموود درب ضد سرقت مدل رپینگی ترموود 7,300,000 تومان
درب ضد سرقت مدل بلوط کانادایی با دورکوب درب ضد سرقت مدل بلوط کانادایی با دورکوب 7,400,000 تومان
درب ضد سرقت مدل آلفا درب ضد سرقت مدل آلفا 9,300,000 تومان
درب ضد سرقت مدل لارا درب ضد سرقت مدل لارا 5,500,000 تومان
درب ضد سرقت مدل تارا درب ضد سرقت مدل تارا 6,700,000 تومان
درب ضد سرقت مدل پلازنکو درب ضد سرقت مدل پلازنکو 6,100,000 تومان
درب ضد سرقت مدل ترموود فنلاندی درب ضد سرقت مدل ترموود فنلاندی 8,300,000 تومان
درب ضد سرقت مدل آراز درب ضد سرقت مدل آراز 4,500,000 تومان
درب ضد سرقت مدل پازل درب ضد سرقت مدل پازل 8,300,000 تومان
درب ضد سرقت مدل دیاکو درب ضد سرقت مدل دیاکو 6,100,000 تومان
درب ضد سرقت مدل ونوس درب ضد سرقت مدل ونوس 4,400,000 تومان
درب ضد سرقت سارای درب ضد سرقت سارای 5,300,000 تومان
درب ضد سرقت دکو درب ضد سرقت دکو 6,400,000 تومان
درب ضد سرقت مدل دیانا درب ضد سرقت مدل دیانا 4,600,000 تومان
درب ضد سرقت مدل رپینگی دوبل درب ضد سرقت مدل رپینگی دوبل 6,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل دیاموند درب ضد سرقت مدل دیاموند 6,700,000 تومان
درب ضد سرقت مدل پلازا نقره ای سفید درب ضد سرقت مدل پلازا نقره ای سفید 6,900,000 تومان
درب ضد سرقت مدل پاملا درب ضد سرقت مدل پاملا 6,400,000 تومان
درب ضد سرقت مدل لامينوكس درب ضد سرقت مدل لامينوكس 3,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل آتلانتیس درب ضد سرقت مدل آتلانتیس 9,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل بیاض 4 درب ضد سرقت مدل بیاض 4 6,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل لمبه درب ضد سرقت مدل لمبه 5,700,000 تومان
درب ضد سرقت مدل پلازا طلایی سفید درب ضد سرقت مدل پلازا طلایی سفید 7,200,000 تومان
درب ضد سرقت مدل کمان درب ضد سرقت مدل کمان 3,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل ونوس سفید رنگ درب ضد سرقت مدل ونوس سفید رنگ 4,800,000 تومان
جدیدترین مدل درب اتاقی لمینوکس 18 جدیدترین مدل درب اتاقی لمینوکس 18 1,300,000 تومان
مدل درب اتاقی لمینوکس 17 مدل درب اتاقی لمینوکس 17 1,300,000 تومان
مدل درب اتاقی لمینوکس کمان سفید مدل درب اتاقی لمینوکس کمان سفید 1,300,000 تومان
درب اتاقی لمینوکس 16 درب اتاقی لمینوکس 16 1,300,000 تومان
درب اتاقی لمینوکس 15 درب اتاقی لمینوکس 15 1,300,000 تومان
درب اتاقی لمینوکس 14 درب اتاقی لمینوکس 14 1,300,000 تومان
درب اتاقی لمینوکس رنگ مشکی درب اتاقی لمینوکس رنگ مشکی 1,300,000 تومان
درب اتاقی لمینوکس سه قاب درب اتاقی لمینوکس سه قاب 1,300,000 تومان
درب اتاقی لمینوکس کمان درب اتاقی لمینوکس کمان 1,300,000 تومان
درب اتاق لامینوکس 12 درب اتاق لامینوکس 12 1,300,000 تومان
در اتاقی لمینوکس 11 در اتاقی لمینوکس 11 1,300,000 تومان
درب اتاقی لمینوکس 10 درب اتاقی لمینوکس 10 1,300,000 تومان
مدل درب اتاق لمینوکس 7 مدل درب اتاق لمینوکس 7 1,300,000 تومان
درب اتاقی مدل لمینوکس 6 درب اتاقی مدل لمینوکس 6 1,300,000 تومان
درب اتاقی برند لمینوکس 5 درب اتاقی برند لمینوکس 5 1,300,000 تومان
درب لامینوکس 4 درب لامینوکس 4 1,300,000 تومان
درب مدل اتاقی لمینوکس 3 درب مدل اتاقی لمینوکس 3 1,300,000 تومان
در مدل اتاقی لمینوکس راپود در مدل اتاقی لمینوکس راپود 1,300,000 تومان
درب مدل لامینوکس 19 درب مدل لامینوکس 19 1,300,000 تومان
در داخلی اتاق مدل لامینوکس 20 در داخلی اتاق مدل لامینوکس 20 1,300,000 تومان
درب برند لامینوکس 21 درب برند لامینوکس 21 1,300,000 تومان
درب روکش pvc8 میل درب روکش pvc8 میل
درب داخلی روکش pvc درب داخلی روکش pvc
در داخلی روکش pvc در داخلی روکش pvc
درب داخلی hpl یا رویه ملامینه درب داخلی hpl یا رویه ملامینه 790,000 تومان
درب hdf روکشpvc درب hdf روکشpvc
درب hdf رنگ شده درب hdf رنگ شده
چهارچوب و تمام چوب و روکوب تاجدار چهارچوب و تمام چوب و روکوب تاجدار
درب یک ونیم لنگه تمام چوبی با رنگ پلی اورتان درب یک ونیم لنگه تمام چوبی با رنگ پلی اورتان
درب داخلی تمام چوب خام درب داخلی تمام چوب خام
درب تمام چوب تک لنگه درب تمام چوب تک لنگه
درب تمام چوب یک ونیم لنگه درب تمام چوب یک ونیم لنگه
درب مدل تمام چوب یک ونیم لنگه درب مدل تمام چوب یک ونیم لنگه
درب یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی اورتان درب یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی اورتان
درب تمام چوب با چهارچوب تک لنگه درب تمام چوب با چهارچوب تک لنگه
درب مدل تمام چوب تک لنگه درب مدل تمام چوب تک لنگه
درب یک ونیم لنگه تمام چوب پنچره ای با رنگ پلی و اورتان درب یک ونیم لنگه تمام چوب پنچره ای با رنگ پلی و اورتان
درب یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی و اورتان درب یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی و اورتان
درب مدل یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی اورتان درب مدل یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی اورتان
درب abs ضد آب طرح دار درب abs ضد آب طرح دار
درب داخلی دولنگه تمام چوب درب داخلی دولنگه تمام چوب
درب مدل یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی و اورتان درب مدل یک ونیم لنگه تمام چوب با رنگ پلی و اورتان
درب کمدی MDF لیزری 3 میل رنگی ملامینه لنگه ای درب کمدی MDF لیزری 3 میل رنگی ملامینه لنگه ای 690,000 تومان
درب داخلی ضد آب طرح دار درب داخلی ضد آب طرح دار 850,000 تومان
درب داخلی abs ضد آب مدل ماه و ستاره درب داخلی abs ضد آب مدل ماه و ستاره 850,000 تومان
درب داخلی مدل ملامینه درب داخلی مدل ملامینه 790,000 تومان
درب تمام چوب خام متری درب تمام چوب خام متری
درب رویه ملچ درب رویه ملچ 1,600,000 تومان
روکش mdf8 - pvc میل روکش mdf8 - pvc میل 1,200,000 تومان
درب داخلی ام دی اف درب داخلی ام دی اف 950,000 تومان
درب مدل سه لنگه دکورال درب مدل سه لنگه دکورال 16,000,000 تومان
درب ضد سرقت لابی مدل کلاسیک درب ضد سرقت لابی مدل کلاسیک 23,000,000 تومان
درب ضد سرقت لابی مدل های گلس ترمود با روکوب کامپوزیت درب ضد سرقت لابی مدل های گلس ترمود با روکوب کامپوزیت 23,000,000 تومان
درب ورودی لابی کارمونا حفاظ دار درب ورودی لابی کارمونا حفاظ دار 9,500,000 تومان
مدل درب لابی تمام چوب منبت مدل درب لابی تمام چوب منبت 16,000,000 تومان
درب ورودی لابی تمام چوب درب ورودی لابی تمام چوب 18,000,000 تومان
درب لابی ارزان مدل 033 درب لابی ارزان مدل 033 12,000,000 تومان
درب لابی سه لنگه چوبی و شیشه دکورال درب لابی سه لنگه چوبی و شیشه دکورال 16,000,000 تومان
در لابی مدل یک و نیم لنگه در لابی مدل یک و نیم لنگه 12,000,000 تومان
درب لابی سه لنگه آبنوس درب لابی سه لنگه آبنوس 16,000,000 تومان
درب لابی سه لنگه سارای درب لابی سه لنگه سارای 19,000,000 تومان
مدل در لابی ضد سرقت سه لنگه بیضی مدل در لابی ضد سرقت سه لنگه بیضی 18,000,000 تومان
مدل در لابی دو قاب کرکره مدل در لابی دو قاب کرکره 28,000,000 تومان
درب مدل ترمووود فنلاندی سه لنگه درب مدل ترمووود فنلاندی سه لنگه 23,000,000 تومان
درب لابی ترمووود فنلاندی یک و نیم لنگه درب لابی ترمووود فنلاندی یک و نیم لنگه 16,000,000 تومان
درب لابی ترمووود فنلاندی تک لنگه حفاظ دار درب لابی ترمووود فنلاندی تک لنگه حفاظ دار 9,800,000 تومان
درب ضد سرقت لابی فنلاندی یک و نیم لنگه با روکوب درب ضد سرقت لابی فنلاندی یک و نیم لنگه با روکوب 17,000,000 تومان
درب لابی سه لنگه درب لابی سه لنگه 26,000,000 تومان
درب داخلی و درب سرویسی یو پی وی سی درب داخلی و درب سرویسی یو پی وی سی 3,200,000 تومان
درب اتاقی تک قاب پی وی سی درب اتاقی تک قاب پی وی سی 1,600,000 تومان
درب لابی ضد سرقت مدل ونی گلس دو لنگه درب لابی ضد سرقت مدل ونی گلس دو لنگه 13,000,000 تومان
درب لابی ضد سرقت مدل ونوس درب لابی ضد سرقت مدل ونوس 14,000,000 تومان
درب لابی مدل سارای درب لابی مدل سارای 13,000,000 تومان
درب مدل سارای، سه لنگه ضد سرقت لابی درب مدل سارای، سه لنگه ضد سرقت لابی 19,000,000 تومان
درب مدل کیان، سه لنگه ضد سرقت لابی درب مدل کیان، سه لنگه ضد سرقت لابی 18,000,000 تومان
درب داخلی مدل R25 درب داخلی مدل R25 1,400,000 تومان
درب اتاقی مدل R26 درب اتاقی مدل R26 1,400,000 تومان
درب اتاقی مدل R27 درب اتاقی مدل R27 1,400,000 تومان
درب داخلی مدل پی وی سی گردویی درب داخلی مدل پی وی سی گردویی 1,200,000 تومان
درب اتاقی چوبی مدل R29 درب اتاقی چوبی مدل R29 9,500,000 تومان
درب اتاقی مدل مادرید درب اتاقی مدل مادرید 980,000 تومان
درب اتاقی R31 درب اتاقی R31 3,200,000 تومان
درب اتاقی دو قاب درب اتاقی دو قاب 950,000 تومان
درب داخلی مدل تک قاب تسبیحی درب داخلی مدل تک قاب تسبیحی 2,800,000 تومان
درب اتاقی و داخلی فومیزه درب اتاقی و داخلی فومیزه 2,600,000 تومان
درب نردبانی رویه رنگ سفید درب نردبانی رویه رنگ سفید 1,600,000 تومان
درب تک قاب سفید رنگ درب تک قاب سفید رنگ 1,900,000 تومان
درب داخلی ملامینه تشریفات درب داخلی ملامینه تشریفات 790,000 تومان
درب داخلی مدل چهار قاب شیشه درب داخلی مدل چهار قاب شیشه 1,900,000 تومان
درب اتاقی مدل تک قاب لوزی درب اتاقی مدل تک قاب لوزی 1,600,000 تومان
درب اتاقی مدل پی وی سی نردبانی درب اتاقی مدل پی وی سی نردبانی 1,200,000 تومان
درب اتاقی مدل مینیاتور درب اتاقی مدل مینیاتور 1,800,000 تومان
درب اتاقی مدل سفید پولیشی درب اتاقی مدل سفید پولیشی 2,900,000 تومان
درب اتاقی طرح اچ درب اتاقی طرح اچ 1,400,000 تومان
درب داخلی ساختمان مدل کبریتی سان درب داخلی ساختمان مدل کبریتی سان 2,800,000 تومان
درب اتاقی پنلی درب اتاقی پنلی 1,600,000 تومان
درب داخلی مدل میلانو درب داخلی مدل میلانو 1,200,000 تومان
درب اتاقی ام دی اف مدل رپینگی درب اتاقی ام دی اف مدل رپینگی 2,800,000 تومان
درب اتاقی مدل نردبانی درب اتاقی مدل نردبانی 1,800,000 تومان
درب پی وی سی مدل تک قاب درب پی وی سی مدل تک قاب 1,300,000 تومان
درب داخلی میلانو پی وی سی درب داخلی میلانو پی وی سی 1,600,000 تومان
درب داخلی ساختمان مدل R51 درب داخلی ساختمان مدل R51 2,200,000 تومان
درب ضد آب مدل پلی وود R52 درب ضد آب مدل پلی وود R52 1,800,000 تومان
درب مدل R53، درب اتاقی درب مدل R53، درب اتاقی 900,000 تومان
درب اتاقی مدل R54 درب اتاقی مدل R54 1,600,000 تومان
قیمت درب اتاقی مدل r55 قیمت درب اتاقی مدل r55 2,800,000 تومان
درب مدل R56 درب مدل R56 3,500,000 تومان
درب داخلی مدل R57 درب داخلی مدل R57 1,700,000 تومان
درب اتاقی مدل R58 درب اتاقی مدل R58 1,600,000 تومان
درب ضد سرقت بویوت گردویی درب ضد سرقت بویوت گردویی 7,600,000 تومان
درب ضد سرقت مدل کاج درب ضد سرقت مدل کاج 7,200,000 تومان
درب ضد سرقت ونوس فلزی سفید درب ضد سرقت ونوس فلزی سفید 4,700,000 تومان
درب ضد سرقت مدل راپود طلایی درب ضد سرقت مدل راپود طلایی 7,200,000 تومان
درب ضد سرقت راش فلت درب ضد سرقت راش فلت 4,800,000 تومان
درب ضد سرقت رویه بتن درب ضد سرقت رویه بتن 6,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل راپود گردو درب ضد سرقت مدل راپود گردو 6,600,000 تومان
درب ضد سرقت مدل ساران درب ضد سرقت مدل ساران 5,200,000 تومان
درب ضد سرقت مدل نگین درب ضد سرقت مدل نگین 2,800,000 تومان
درب ضد سرقت مدل تک قاب درب ضد سرقت مدل تک قاب 4,900,000 تومان
درب ورودی استیل طلایی دولنگه درب ورودی استیل طلایی دولنگه 30,000,000 تومان
درب ضد سرقت ساران سفید درب ضد سرقت ساران سفید 5,800,000 تومان
درب استیل دو لنگه طرح دار درب استیل دو لنگه طرح دار 29,000,000 تومان
درب ورودی استیل دودی شیشه مات درب ورودی استیل دودی شیشه مات 26,000,000 تومان
درب ضد سرقت مدل آبشار پی وی سی درب ضد سرقت مدل آبشار پی وی سی 2,950,000 تومان
درب ورودی استیل یک و نیم لنگه درب ورودی استیل یک و نیم لنگه 24,000,000 تومان
درب ورودی استیل شیشه دو لنگه درب ورودی استیل شیشه دو لنگه 29,000,000 تومان
درب ضد سرقت مدل لارا سفید درب ضد سرقت مدل لارا سفید 5,800,000 تومان
درب دولنگه عایق صدا و آکوستیک درب دولنگه عایق صدا و آکوستیک 4,200,000 تومان
درب ضد صدا مدل sid-22 درب ضد صدا مدل sid-22 2,800,000 تومان
درب آکوستیک عایق صدا درب آکوستیک عایق صدا 2,800,000 تومان
درب آکوستیک مشکی درب آکوستیک مشکی 2,800,000 تومان
درب عایق صدا درب عایق صدا 2,800,000 تومان
درب آکوستیک مدل فلت درب آکوستیک مدل فلت 2,800,000 تومان
درب یک و نیم لنگه لمسه کوب درب یک و نیم لنگه لمسه کوب 3,800,000 تومان
درب طلایی تک لنگه استیل درب طلایی تک لنگه استیل 24,000,000 تومان
درب استیل چینی درب استیل چینی 17,000,000 تومان
درب استیل مغازه درب استیل مغازه 38,000,000 تومان
درب ورودی استیل یک و نیم لنگه درب ورودی استیل یک و نیم لنگه 29,000,000 تومان
قیمت درب استیل کد 027 قیمت درب استیل کد 027 28,000,000 تومان
درب ورودی استیل 028 درب ورودی استیل 028 29,000,000 تومان
درب لابی استیل کد 029 درب لابی استیل کد 029 3,800,000 تومان
درب ورودی استیل لوزی درب ورودی استیل لوزی 26,000,000 تومان
درب لابی استیل طلایی کد 031 درب لابی استیل طلایی کد 031 24,000,000 تومان
در استیل ضد سرقت کد 032 عرضه شده در راسان درب - قیمت مناسب در استیل ضد سرقت کد 032 عرضه شده در راسان درب - قیمت مناسب 29,000,000 تومان
درب ضد سرقت تمام استیل کد 033 درب ضد سرقت تمام استیل کد 033 38,000,000 تومان
درب عایق صدا کد s-23 درب عایق صدا کد s-23
درب ضد آب کد 011 درب ضد آب کد 011
درب ای بی اس کد 012 - ضد آب درب ای بی اس کد 012 - ضد آب
درب ضد آب ای بی اس کد 013 درب ضد آب ای بی اس کد 013
درب ضد آب کد 014 درب ضد آب کد 014
درب ضد آب کد 015 رویه ای بی اس درب ضد آب کد 015 رویه ای بی اس
درب ضد آب کد 016 - روکش ای بی اس درب ضد آب کد 016 - روکش ای بی اس
درب ضد آب کد 017 درب ضد آب کد 017
درب لابی چوبی کد032 درب لابی چوبی کد032
درب لابی چوبی 033 درب لابی چوبی 033
درب اتاقی مدل R59 درب اتاقی مدل R59
درب مدل نیلوفر - ضد سرقت درب مدل نیلوفر - ضد سرقت 7,280,000 تومان
درب ضد سرقت مدل ونی گلس درب ضد سرقت مدل ونی گلس 5,600,000 تومان
درب ضد سرقت مدل فراز درب ضد سرقت مدل فراز 5,600,000 تومان
درب مدل آرارات درب مدل آرارات
درب آکوستیک s-24 (رنگ بندی کامل) درب آکوستیک s-24 (رنگ بندی کامل)
درب عایق صدا کد s-25 درب عایق صدا کد s-25
درب یک و نیم لنگه ضد صدا S-26 درب یک و نیم لنگه ضد صدا S-26
درب ضد صدا کد s-27 درب ضد صدا کد s-27
درب مدل دو قاب تسبیح درب مدل دو قاب تسبیح 6,720,000 تومان
درب استیل دو لنگه کد 034 درب استیل دو لنگه کد 034
درب ورودی لابی استیل 035 درب ورودی لابی استیل 035 39,000,000 تومان
درب پارکینگ کد 011 درب پارکینگ کد 011
درب استیل ضد سرقت کد 036 درب استیل ضد سرقت کد 036
درب لابی استیل ضد سرقت کد 037 درب لابی استیل ضد سرقت کد 037
درب ضد سرقت استیل کد 038 درب ضد سرقت استیل کد 038
درب تک لنگه و دو لنگه استیل طلایی - کد 039 درب تک لنگه و دو لنگه استیل طلایی - کد 039
درب دو لنگه استیل ضد سرقت کد 040 درب دو لنگه استیل ضد سرقت کد 040
درب ضد سرقت فلزی کد 011 درب ضد سرقت فلزی کد 011
در ضد سرقت فلزی کد 012 در ضد سرقت فلزی کد 012
در ضد سرقت مدل ونوس وسط کرکره در ضد سرقت مدل ونوس وسط کرکره 6,000,000 تومان
درب پلی وود رویه پی وی سی کد R53 درب پلی وود رویه پی وی سی کد R53 2,390,000 تومان
درب ضد آب پلی وود کد R54 درب ضد آب پلی وود کد R54
درب پلی وود سفید کد R55 درب پلی وود سفید کد R55
درب پلی وود ضد آب کد R56 درب پلی وود ضد آب کد R56
درب اتاقی ام دی اف کد r60 درب اتاقی ام دی اف کد r60
درب ام دی اف اتاقی کد R61 درب ام دی اف اتاقی کد R61
درب ام دی اف روکش گردو کد R62 درب ام دی اف روکش گردو کد R62
درب پلی وود ضد آب کد R63 درب پلی وود ضد آب کد R63
درب ضد آب پلی وود کد R64 درب ضد آب پلی وود کد R64
درب پلی وود سفید ضد آب کد R65 درب پلی وود سفید ضد آب کد R65
درب ضد آب پلی وود کد R66 + قیمت مناسب درب ضد آب پلی وود کد R66 + قیمت مناسب
درب پلی وود کد R67 - ضد آب درب پلی وود کد R67 - ضد آب
درب پلی وود دو لنگه کد R68 درب پلی وود دو لنگه کد R68
درب ضد آب پلی وود کد R69 درب ضد آب پلی وود کد R69
درب ضد آب سفید، پلی وود کد R70 درب ضد آب سفید، پلی وود کد R70
قیمت درب پلی وود کد R71 قیمت درب پلی وود کد R71
درب پلی وود سرویس بهداشتی کد r72 درب پلی وود سرویس بهداشتی کد r72
خرید درب پلی وود ضدآب کد R73 خرید درب پلی وود ضدآب کد R73
درب ضد آب پلی وود کد R74 درب ضد آب پلی وود کد R74
درب چوب پلاست کد R755 درب چوب پلاست کد R755

آخرین مطالب

مشخصات درب ضد سرقت با کیفیت تولید شده در راسان درب


پرسش های متداول

 • قیمت درب ضد سرقت چگونه محاسبه می شود؟

  عوامل متعددی بر روی قیمت درب ضد سرقت تاثیر گذار هستند. از مهم ترین فاکتورها می توان به ابعاد درب، جنس رویه، نوع قفل و سایر یراق آلات اشاره نمود. راسان درب به عنوان مرکز پخش و بورس درب ضد سرقت در تهران محصولات را با قیمت بسیار مناسب عرضه می دارد.

 • آیا امکان ایجاد عایق صوتی برای درب ضد سرقت وجود دارد؟

  بله، با استفاده از عایق های خاص می توان اقدام به ضد صدا نمودن این درب ها نمود. همچنین درب با رویه چرم کوب ضد صدا، از دیگر محصولات تولیدی در راسان درب می باشد.

 • بهترین مدل و برند درب ضد سرقت کدام است؟

  بهترین مدل درب ضد سرقت بسته به نیاز و بودجه شما انتخاب می شود. به طور مثال درب های استیل از محصولات بسیار شیک و باکیفیت بازار می باشند ولی دارای قیمت بالایی هستند و در مقابل درب های رویه فلزی محصولاتی ارزان و امن ولی با ظاهری معمولی و ساده هستند.

درب ضد سرقت لوکس یکی از بهترین ابزارها و تجهیزات برای جلوگیری از نفوذ سارقان و افرادی است که قصد ورود غیر مجاز به ساختمان شما را دارند. در ضد سرقت در مدل های مختلف و برای کاربردهای گوناگون طراحی و تولید می شوند. مهمترین مساله در هنگام خرید درب ضد سرقت آگاهی از انواع این محصول و مشخصات آن است. درب ضد سرقت لوکس از جمله محصولات پرطرفدار و پرفروش در بازار می باشد که با استفاده از طراحی خاص، تاج و روکوب، رویه زیبا و یراق آلات شیک استفاده شده در این محصول ظاهری بسیار جذاب به ساختمان می بخشد. قیمت درب ضد سرقت لوکس به فاکتورهای مهمی از جمله ابعاد درب، نوع جنس درب و یراق آلات به کار رفته در این درب ها بستگی دارد. مهم ترین هدف از خرید درب ضد سرقت، امنیت ایجاد شده توسط آن هاست و نباید امنیت را فدای زیبایی کنید. قیمت درب ضد سرقت اصل در مراکز فروش و بورس درب ضد سرقت در تهران و ایران بسیار مناسب تر از فروشگاه های متفرقه می باشد و شما با خیال راحت می توانید از این مراکز اقدام به خرید نمایید. راسان درب یکی از مراکز فروش معتبر در ضد سرقت است و می توان به جرات گفت اگر به دنبال بورس درب ضد سرقت در تهران و یا حتی ایران هستید می توانید به این فروشگاه آنلاین راسان درب مراجعه بفرمایید.

درب ضد سرقت

در این سال ها یکی از تجهیزات ساختمانی که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، درب ضد سرقت می باشد.  در ضد سرقت همان طور که از نام آن متوجه می شوید، به دربی گفته می شود که از ورود سارقین جلوگیری کرده و در مقابل هر گونه  تخریب و اهرم نمودن مقاوم باشد. البته باید بدانید این اطمینان به منزله صد در صد نبوده ولی در مقایسه با درب های معمولی می توان مقاومت و امینت بسیار زیادی را مشاهده نمود. این درب ها امنیت بسیار بیشتری از در های معمولی با نرده های حفاظتی، آکاردئونی دارند.

قیمت درب ضد سرقت

همان طور که در ابتدا اشاره شد، قیمت درب ضد سرقت به موارد مختلفی بستگی دارد و از جمله آن می توان به این موارد اشاره نمود:

 • ابعاد در ضد سرقت
 • نوع رویه درب
 • نوع قفل و یراق آلات به کار رفته در درب
 • طراحی 
 • ساختار فلزی استفاده شده در در ضد سرقت
 • میزان سفارشی سازی برای ایجاد عایق صوتی
 • و..

بنابراین قبل از خرید در ضد سرقت باید با ویژگی های این درب ها آشنایی داشته باشید و به این نکته توجه نمایید که هرگز نباید قیمت درب ضد سرقت گران، شما را به اشتباه بیندازید و این چنین متصور شوید که به دلیل قیمت بالا می تواند امنیت عالی برای شما رقم بزند. بلکه مهم ترین مساله برای خرید در ضد سرقت امن تهیه درب از یک فروشگاه معتبر است که دارای مرکز پخش مشخص و نمونه کارهای زیاد است. تمام درب های تولید شده در این مراکز فروش درب ضد سرقت اصل و با قیمت مناسب به شما عرضه می شوند. بنابراین ما به شما توصیه می کنیم حتما این درب ها و یا سایر درب های ساختمانی را از یک فروشگاه معتبر تهیه نمایید.

درب ضد سرقت فلزی

اگر درب ضد سرقت قیمت مناسب را بخواهید تهیه نمایید، درب ضد سرقت فلزی می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای شما باشد. این درب ها که به درب رویه فلز نیز معروف هستند از مناسب ترین محصولات موجود در بازار می باشند. در ضد سرقت با رویه فلزی دارای طرح های مختلف و رنگ بندی متنوع می باشد که شما با مراجعه به صفحه این محصولات می توانید نمونه کارهای تولید و عرضه شده در راسان درب را مشاهده بفرمایید.

تعویض مغزی قفل درب ضد سرقت

خیلی از افراد پس از نقل مکان به منزل جدید اقدام به تعویض مغزی قفل درب می نمایند و یا ممکن است قفل دچار خرابی شود و شما مجبور به تعویض مغزی قفل شوید. به همین دلیل نیاز است با چگونگی انجام این کار و مراحل آن آشنا شوید. 

قفل های در ضد سرقت به گونه ای ساخته شده اند که حتی کلید سازهای حرفه ای و با تجربه هم هنگام گم شدن کلید به سختی قادر به بازگشایی درب خواهند بود. 

قفل نصب شده بر روی محصول می تواند بر روی قیمت درب ضد سرقت نیز تاثیر بگذارد. هر چه قفل دارای کیفیت بالاتر و از برند با کیفیت تری باشد امنیت ایجاد شده افزایش می یابد.

انواع درب ضد سرقت

انواع در ضد سرقت از جنس و رویه های مختلفی تولید می شوند. معمولا قیمت در ضد سرقت تمام چوب کمی گران می باشد و تقاضا نیز کمتر دارد. به منظور افزایش کیفیت و مقاومت درب ها سعی شده است که در ساختار داخلی درب از فلزاتی مانند فولاد استفاده شود. سپس از روکش ها برای ایجاد ظاهری جذاب برای درب استفاده شده است. 

در ضد سرقت از لحاظ کشور سازنده به چند گروه تقسیم میشوند. درب ترک، ایرانی، چین و ایتالیایی از جمله درب ها موجود در بازار ایران می باشند.

انواع درب ضد سرقت

درب ضد سرقت ترک بخریم یا ایرانی؟

درب ضد سرقت ترک اصل توسط کشور ترکیه وارد ايران می شود. بی شک درب ضد سرقت ترک اصل یکی ازانواع درب های ضد سرقت که دارای کیفیت و قیمت بالا با متریال اصلي می باشد. همین کیفیت باعث شده كه بيشتر افراد از همین درب به عنوان گزینه اصلی انتخاب نمایند. قیمت درب ضد سرقت ترک اصل بسیار گران تر از سایر درب های می باشد در صورتی که شما با بودجه ای کمتر می توانید انواع درب ضد سرقت ایرانی را با همین کیفیت و امنیت تهیه نمایید. درب ضد سرقت ایرانی یکی از بهترین گزینه ها برای درب های ترک می باشند. درب ایرانی دارای کیفیت و ظاهری مشابه درب های ترک هستند ولی با قیمت بسیار کمتر. قیمت درب ضد سرقت ایرانی به جنس رویه درب و ابعاد آن بستگی دارد. 

تشخیص درب ضد سرقت ترک اصل

کار تشخیص درب ضد سرقت ترک اصل از سایر درب های بخصوص درب ضد سرقت ایرانی بسیار مشکل می باشد و باید فردی که در این زمینه تجربه دارد به مشا کمک نمید. ابعاد درب ضد سرقت ترک ثابت می باشد و امکان تغییر ابعاد در آن ها وجود ندارد. چرا که بطور پک اورجینال توسط وارد کنندگان به کشور از طریق گمرک وارد شده است ابعاد این این نوع درب ها عموما در سایز های ۱۱۵*۲۱۵ می باشند و این ابعاد نیز قابل تغییر نمی باشند .

درب ضد سرقت ترک اصل دارای دور استیل چارچوب کشویی و وزن حدودا ۱۶۵ کیلوگرم می باشند همچنین از لحاظ قفل در ۵ تیپ مختلف وجود دارند که شامل تیپ یک :قفل معمولی تیپ دو: قفل مرکزی تیپ سه :قفل چنگکی تیپ چهار:قفل بدون مغزی و تیپ ۵ قفل نیمه مرکزی می باشند. که توصیه ما این است با مطالعه کامل مقالات راسان درب می توانید اطلاعات اولیه مورد نیاز خود را جهت خرید درب ایمنی کسب کنید. 

قفل ضد سرقت هوشمند

قفل هوشمند ضدسرقت را می توان بر روی انواع درب های ضد سرقت و درب چوبی نصب نمود. این قفل ها بر خلاف قفل کلیدی احتیاجی به کلید ندارند. تمام قفل های هوشمند دارای منبع تغذیه ای جداگانه هستند که در داخل درب نصب می شود و نیازی به برق ساختمان ندارند. بدین ترتیب سارقین با قطع برق ساختمان قادر به باز کردن درب نخواهند بود.

باز کردن قفل درب ضد سرقت بدون کلید

باز کردن قفل درب ضد سرقت گاهی از درب‌های چوبی راحت‌تر است و گاهی به اندازه قفل گاو صندوق می‌تواند وقت گیر باشد.باز کردن قفل درب ضد سرقت در نگاه اول می‌تواند کاری سخت باشد. این درب‌ها بسیار سنگین و محافظت شده هستند و درگیر شدن با آنها می‌تواند طاقت فرسا باشد اما این همه ماجرا نیست. 

باز کردن قفل درب ضد سرقت که قفل نشده

در صورتی که درب ضد سرقت قفل نشده باشد و فقط بسته شده باشد به عبارت دیگر فقط زبانه ای که با دستگیره عمل می کند درگیر باشد و سایر زبانه های قفل درگیر نباشند. در این حالت به راحتی همانند سایر درب های قدیمی می توان با استفاده از کارت های تلفن ، عابر بانک ویا فیلم های رادیولوژی درب را باز کرد.

باز کردن درب ضد سرقت قفل شده

اگر شما درب ضد سرقت را قفل کرده باشید کار سخت خواهد شد .چون حتما باید یک فرد حرفه ای قفل درب ضد سرقت را باز کند که البته این کار زمان بر خواهد بود و از عهده هر کسی هم بر نخواهد آمد. یک فرد حرفه ای بین 30 تا 45 دقیقه زمان نیاز دارد تا قفل درب ضد سرقت را باز کند و این زمان تحت تاثیر تعداد زبانه های قفل درب ضد سرقت و اینکه زبانه های قفل از چپ و راست و بالا و پایین درگیر شده باشند نخواهد بود .

درب ضد سرقت

خرید اینترنتی درب ضد سرقت لوکس

بسیاری از مشتریان در روزهای پر مشغله امروز تمایل دارند خرید درب ضد سرقت را به صورت اینترنتی انجام دهند. خرید آنلاین و اینترنتی درب ضد سرقت برای اینگونه مشتریان راه اندازی شده است.

از مهم‌ ترین خصوصیات خرید اینترنتی درب ضد سرقت مشاهده محصولات متنوع در رنگ ها و مدل های متنوع می باشد. با توجه به این که تولید کنندگان یا فروشگاه‌ های درب ضد سرقت قادر نیستند تمام محصولات خود را به صورت یکجا به مشتری عرضه کنند. با استفاده از تصاویر درج شده در وب سایت می‌توانید از مدل‌های متنوع عرضه شده در بازار، بازید به عمل بیاورید. خرید اینترنتی کمک می کند بتوانید بهترین درب ضد سرقت را متناسب با بودجه، سلیقه و نیاز خود تهیه نمایید.

خرید اینترنتی درب ضد سرقت

مزایای نصب درب ضد سرقت

ساختار یک درب ضد سرقت  شامل ورقه های فولادی مقاوم می باشد و تفاوت بسیاری در طراحی و تولید با در های آپارتمانی معمولی دارد. علاوه بر شکننده بودن و عدم مقاومت در برابر ضربه درب های معمولی حتی اگر کاملا از جنس فولاد هم باشند براحتی از ناحیه لولا می توان آنها را باز کرد در حالی که درب های ضد سرقت را نمیتوان از طریق بریدن لولا باز نمود.

در ضد سرقت اصل بسیار سخت و محکم است و سارقان به راحتی نمی توانند با ضربه به بدنه درب آسیب وارد نمایند و یا با شکستن قفل وارد ساختمان شوند. این درب ها با استفاده از ساختار امنیتی خاص تولید شده اند و تولیدکنندگان درب های ضد سرقت این اطمینان را می دهند که درصد ورود به ساختمان از طریق آسیب رساندن به درب بسیار کم است. این درب ها دارای طول عمر بسیار طولانی هستند.

درب ضد سرقت مدل ونوس

درب ضد سرقت طرح ونوس یکی از شیک ترین و در عین حال قیمت مناسب ترین محصول تولیدی در راسان درب می باشد. این درب به دلیل ظاهر شیک و زیبا و همچنین امنیت بسیار بالا در دسته محصولات محبوب بازار قرار گرفته است که خریداران زیادی تمایل به خرید این محصول دارند. برای خرید درب ضد سرقت مدل ونوس می توانید با گروه تولیدی راسان درب تماس گرفته و همچنین از خدمات نصب ما نیز بهره مند شوید.

درب ضد حریق

درب ضد حریق، دربی است که از شعله ور شدن آتش جلوگیری می کند و در برابر حرارت تا حدود 4 ساعت مقاومت می کند. چهار چوب و روکش درب هر دو از فولاد بوده و از ورق آهن و پشم سنگ و پوشش رنگ نسوز و یراق آلات ساخته می شود. لاستیک درزگیر نسوز اطراف در را احاطه کرده و از وارد شدن دود سمی و حرارت جلوگیری میکند. محل نصب این در ها غالبا در پاگرد ها و پله های اضطراری است .

درب ضد حریق

راهنمای خرید درب ضد سرقت

شايد مهمترين سوالی كه برای خريداران درب ضد سرقت پيش مي آيد اين است كه چه نوع درب ضد سرقتی بخريم؟

هدف تمامی خریداران درهای ضد سرقت در وهله اول امنیت درب ضد سرقت است. تولیدگنندگان درب های ضد سرقت همواره تلاش می کنند درب های ضد سرقتی بسازند که در حین داشتن امنیت بالاتر نسبت به درب های معمولی، دارای ظاهری زیبا و همچنین متنوع و کاربردی باشند.
برای خرید درب ضد سرقت با استانداردهای روز جهانی باید به چند نکته توجه نمود تا درب ضد سرقت خریداری شده واقعا درب ضد سرقت باشد و نه طرحی از آن!

وزن تقریبی یک درب ضد سرقت از 95 تا 120 کیلوگرم پایین تر نباشد. هیچ گاه ظاهر درب را قربانی ایمنی بودن آن نکنید، درب ورودی اولین المانی است که یک خریدار یا میهمان با آن رو برو می شود، اولین تاثیر گذاری بصری همیشه مهم ترین نقش را در ساخت تصویر زیبا از منزل و ساختمان شما دارد.

مشخصات درب ضد سرقت لوکس و امن

درب های ضد سرقت نسبت به سایر درب های ورودی از مقاومت بیشتری برخوردار هستند. در ساختار درب ضد سرقت ورق های فولادی مقاومی کار شده که احتمال هر گونه نفوذ با هر نوع وسیله ای را غیرممکن می سازد. قفل ها و یراق آلاتی که در این درب ها به کار می روند با درب های معمولی بسیار متفاوت اند. قفل های ضد سرقت کار شده از نوع گاوصندوقی بوده، به این معنی که از دو یا سه قفل برای متصل کردن لنگه درب به چهارچوب استفاده می نمایند. رویه این درب ها هم معمولا MDF طرح دار، ساده و برجسته است که ضخامت های ۸ تا ۱۴ میلیمتری دارند و این روکش هایMDF به صورت رنگ یا روکش PVC قابل نصب هستند.

 یراق آلات نصب شده در درب ضد سرقت بسیار مقاوم و لوکس می باشد. دستگیره ها بهتر است از جنس استیل باشد و همچنین قفل استفاده شده بر روی درب از شرکت کاله ترکیه که در جهان رتبه اول رعایت استانداردهای جهانی را دارد و ساخت و کپی برداری از کلید آنها بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن است. جنس چشمی و همچنین قفل شب بند درب ضد سرقت نیز چک شود که از اجناس مرغوب باشد نه متفرقه.

 وزن تقریبی یک درب ضد سرقت از 95 تا 120 کیلوگرم پایین تر نباشد.

درب داخلی ساختمان

بعد از درب ورودی، درب داخلی یکی از مهم ترین المان های کار شده در یک ساختمان می باشد. شما فقط با تعویض درب های داخلی می توانید ظاهری لوکس و شیک به ساختمان خود ببخشید. درب های داخلی ساختمان در طرح ها و جنس های مختلف تولید می شوند. محبوب ترین مدل درب اتاق درب های ام دی اف و پی وی سی می باشند. درب چوبی اتاقی هم از مدل های شیک بازار به شمار می رود.

درب ضد آب 

درب ضد آب معمولا به خاطر مقاومتی که در برابر رطوبت دارد برای حمام و دستشویی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. اگر میخواهید از درب اتاقی و داخلی برای درب حمام و دستشویی استفاده میکنید باید از درب های pvc یا درب ضد آب استفاده نمایید. درب ضد آب دارای مدل های مختلف ای بی اس، پلی وود و .. می باشد.

درب داخلی ساختمان و درب اتاقی

تعمیر درب ضد سرقت

تعمیر و یا رگلاژ درب ضد سرقت یکی از مهم ترین خدمات مورد نیاز برای خریداران این محصولات می باشد. 

یک  تعمیرکار درب به طور دقیق می داند که از چه تعداد لولا در چه فاصله ای باید استفاده شود تا رگلاژ درب به خوبی انجام شود. رگلاژ درب تنها زمانی به درستی انجام می شود که تمام قطعات به خوبی کار کنند. مهم ترین مشکلی که در هنگام خارج شدن درب از رگلاژ روی می دهد، گیر کردن در در هنگام باز و بسته شدن می باشد این مشکل علاوه بربر کاهش کارایی درب موجب سلب آرامش نیز می شود.

مهم ترین راه حل برای رهایی از سر و صدای اضافی درب یکی روغن کاری درب ضد سرقت و دیگری استفاده از تعمیر و رگلاژ درب ضد سرقت است.

درب آکوستیک

برای مکان هایی مانند اتاق مدیریت و یا اتاق منازل می توان از این درب ها استفاده نمود. همچنین درب های ورودی یکی از مهمترین عوامل ها برای جلوگیری از خروج و ورود صدا می باشد. توصیه می شود از در های ضد سرقت که دارای عایق صوتی هستند استفاده نمایید.
بسیار مهم است که هیچ صدایی از اتاق شما خارج نشود و مهمتر از آن این است که هیچ صدایی هم وارد اتاق شما نشود. اگر قصد هزینه کردن برای خرید یک در آکوستیک جدید را ندارید، می توان درب فعلی را به یک درب آکوستیک و عایق صدا تبدیل نمایید.

یکی از روش های بسیار مناسب برای جلوگیری از ورود و خروج صدا استفاده از درب آکوستیک است. درب ضد صدا همانطور که از نام آن مشخص است در برابر سر و صدا به عنوان عایق عمل می کند.

درب آکوستیک

آموزش نصب درب ضد سرقت

امروزه ایمن ترین راه برای حفظ امنیت خانه شما استفاده از درب ضدسرقت و نصب آن بر روی درب است که این روزها طرفداران بسیاری پیدا کرده است. دلیل محبوبیت درب های ضد سرقت این است که در صورت قفل شدن غیر قابل باز کردن می باشند. درب های ضد سرقت به گونه ای ساخته شده اند که عایق گرما و سرما، رطوبت و صدا نیز هستند.

در حین عملیات نصب می توان چهار چوب درب ضد سرقت را بصورت جداگانه نصب نمود در این حالت میبایستی چهار چوب از لنگه جدا شده با مصالح بنایی مانند دوغاب سیمان به دیوار اطراف متصل گردد. باید دقت نمود هنگام نصب چهار چوب و دوغاب ریزی با نصب تیرک های چوبی از جمع شدن چهار چوب جلوگیری گردد.

درب ضد سرقت به روش های مختلفی نصب میشود.ازجمله:نصب درب ضد سرقت در دیوارهای پارتیشنی،نصب درب ضد سرقت به روش رول بولت،نصب درب ضد سرقت به روش جوش دادن، نصب درب ضد سرقت به روش پیچ سر مته ای.

تعویض درب معمولی با درب ضد سرقت

شاید شما به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توانم بدون هزینه های زیاد بازسازی خانه، درب ورودی را با درب ضد سرقت تعویض کنم. معمولا بزرگ‌ترین مشکل برای تغییر درب های چوبی به درب های ضدسرقت مساله ی بنایی است. اولین نکته این است که مشتریان بدانند ابعاد درب ضد سرقت باید بصورت سفارشی ساخته شود تا تخریب در هنگام بازسازی و تعویض درب قدیمی با درب ضد سرقت وجود نداشته باشد.

ابعاد داخل چارچوب باید از برجسته ترین قسمت چارچوب از یک سمت (ارتفاع و عرض) تا برجسته ترین قسمت چارچوب از سمت دیگر گرفته شود به بیان دیگر فضای مفید دهانه ی چارچوب که یک شیء می تواند از آن عبور کند چقدر است( عرض و ارتفاع)
در ضد سرقت چینی در هر ابعادی که باشد فضای لازم برای نصب آن بایستی بین نیم تا یک سانتی متر از ابعاد در بزرگتر باشد.

 در پروسه نصب درب ضد سرقت ممکن است نیازی به کندن چهارچوب فلزی قدیمی نمی باشد مگر در موارد خاص که عرض درب کم باشد.
 در مواردی که عرض درب موجود کم باشد، چهارچوب قدیمی بصورت یک تیکه با فرز جدا می شود و تخریبی انجام نمی شود
چهارچوب درب ضد سرقت با مصالح پر می شود که این مصالح می تواند فوم فشرده پلی اورتان و یا مصالح ساختمانی مانند سیمان و ماسه باشد.

بورس درب ضد سرقت در تهران

در شهر های مختلف می توان بیان کرد مکانی برای بورس درب ضد سرقت وجود ندارد. البته باید بیان شود که بورس درب ضد سرقت در تهران نیز وجود ندارد. و اگر در خیابانی چند درب فروشی درب ضد سرقت وجود داشته باشد بصورت واسطه ای می باشند. بیشتر تولید کنندگان اصلی درب ضد سرقت در شرکت ها می باشند که می توان بیان کرد در نقاط مختلف شهر تهران پراکنده شده اند.

بطور کلی بورس درب ضد سرقت در تهران معمولا خیابان رسالت،ستارخان و همچنین پل چوبی می باشد البته برخی از مکان های دیگر نیز وجود دارد که  به عنوان بورس درب ضد سرقت در تهران از آن ها نام برده می شود، مثل میدان حسن آباد و همچنین بلوار مرزداران. اما به طور کلی مرکز فروش درب ضد سرقت در تهران بیشتر این دو محل می باشد. جایی که شما می توانید با فروشندگان واسطه کار و البته نمایندگی های برندهای مختلف رو در رو صحبت کنید و از آن ها اطلاعات محصولاتی که ارائه می دهند را دریافت کنید. این شیوه سنتی خرید هنوز هم بسیار رایج است و طرفداران خاص خودش را دارد.

در کنار بحث بورس درب ضد سرقت در تهران و مرکز پخش و مرکز خرید درب ضد سرقت ، بیشتر تولید کنندگان درب ضد سرقت در شهرهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و شهرک های صنعتی اطراف آن ها واقع شده است. بیشتر درب های ضد سرقتی که در بورس درب ضد سرقت تهران ارائه می شوند از متریال های ترکیه ای و کشور ترکیه وارد شده اند.

نصاب درب ضد سرقت

نصب درب ضد سرقت نیاز مند تخصص بالا می باشد زیرا عدم تجربه و دانش  تکنسین می تواند  آسیب های جبران ناپذیری را به درب ضد سرقت وارد نماید.راسان درب متشکل از برترین  تکنسین های  ساختمانی و فنی همواره کیفیت خدمات خود را تضمین می نماید .گروه راسان درب همواره در 24ساعت 7 روز هفته آماده ارائه خدمات و مشاوره  به شما عزیزان است.با سالها تجربه و دانش در ارائه خدمات فنی و ساختمانی با ارائه برترین کیفیت در خدمات پاسدار اعتمادها به خود باشیم .

اگر شما ساکن شهر تهران هستید و قصد نصب درب ضد سرقت را دارید به شما راسان درب را معرفی میکنیم. گروه راسان درب با کادری مجرب و گردهمایی نصابان با تجربه، سریع، و منظم این تضمین را به شما خواهد داد که بهترین درب ضد سرقت را با توجه به بودجه شما و موقعیت منزلتان پیشنهاد کرده .و برای نصب آن اقدام می نماید لذا در صورت تمایل می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

نصب درب های ضد سرقت  نیاز به مهارت کاری و توان اجرائی بالایی نسبت به  درب های دیگر دارد . کوچکترین اشتباه در نصب این درب ها خسارت جبران ناپذیری را  در زیبایی  و همچنین در دوام آنها دارد. درب های ضد سرقت خود را باید به تیم متخصص راسان درب  بسپارید تا از آسیب و خراشدیدگی   بر حزر بماند ما با تیم عالی خود  و با تکیه بر دانش و ابزار آلات استاندارد  کیفیت خدمات را برایتان به ارمغان می آوریم.

درب اتاقی ملامینه

ورق های اچ پی ال که در صنعت درب استفاده می شوند در واقع ورق های اچ دی اف (HDF) هستند که بر روی آن یک ورق نازک از کاغذ کرافت پرس شده است. به همین دلیل بهترین نام برای این نوع از درب ها، درب ملامینه یا به طور دقیق تر، درب HDF می باشد.

به علت مشکل بودن و تخصصی بودن پروسه روکش کاری ملامینه و نیز بعلت سرمایه گذاری بالا و مهمتر از آن ارزش افزوده ی بالای آن معمولا کارخانجات ام دی اف MDF جهان دارای خطوط روکش ملامینه بوده و انواع ام دی اف MDF ملامینه را نیز عرضه می کنند.
در این روش تنوع ام دی اف تولیدی نیز بالا می رود. در سطح جهانی روکش های ملامینه بیشترین و وسیع ترین دامنه مصرف را در بین سایر روکش ها دارند و در مصارف عمومی و تقریبا تمامی مصارف روکش کاری سطوح مورد استفاده قرار میگیرند.
از جمله ویژگی های درب اتاقی ملامینه  مقاومت مناسب روکش ملامینه در برابر رطوبت و مقاومت در برابر حرارت و سایش است.

درب لابی

می توان با اطمینان گفت درب ورودی ساختمان را از جمله مهم ترین موارد در جلب توجه ساختمان در بدو ورود دانست . البته با  یک درب ورودی شکیل با طراحی زیبا و مناسب ساختمان را می توان مطابق میل و سلیقه مشتری تنظیم کرد .

ویژگی های درب لابی

چون درب لابی در تمامی ساختمان های لوکس قابل استفاده است و تقریبا برای امنیت بیشتر ساختمان نصب می شود حتما باید ضد سرقت باشد و از قفل ضد سرقت نیز بهره برده باشد.به هنگام انتخاب درب لابی باید دقت کنید که از جنس MDF باشد زیرا معمولا در معرض نور مستقیم خورشید قرار می گیرد که موجب رنگ پریدگی نیز می شود.
درب لابی علاوه بر ضد سرقت بودن باید مستحکم باشد و دارای عایق حرارتی، سرما، رطوبت و نیز صدا باشد تا هیچ گونه آلودگی صوتی و گرد و خاک را به داخل ساختمان راه ندهد.

درهای لابی توسط چوب های طبیعی (روس،راش و…)که طی سه مرحله در دمای خاص که متناسب با درب های تمام چوب لابی است خشک می شود که این امر باعث جلوگیری از تاب خوردگی و عمر بالای درب می شود.
امروزه استفاده از درب لابی نسبت به گذشته بسیار مرسوم تر شده است به طوری که استفاده از درب لابی به یکی از ارکان مهم در هر ساختمانی به شمار می رود . درب لابی به دربی گفته میشود که به طور معمول در ورودی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر بسزایی در نمای ساختمان دارد .

نصب قفل دیجیتال برای درب ضد سرقت

قفل دیجیتال(قفل هوشمند) نوعی قفل الکترنیکی می باشد که بدون کلید و توسط سایر روش های دسترسی می توان آن را کنترل نمود. بدنه بسیار مقاوم و همچنین وجود سیستم های هوشمند امنیتی باعث شده تا این نوع قفل ها به یکی از امن ترین مدل های قفل موجود در جهان تبدیل شود. منبع تغذیه آن ها باتری قلمی بوده به طوری که جهت نصب نیاز به سیم کشی داخلی برق نمی باشد. این محصولات امنیتی را می توان بر روی انواع درب نصب نمود.

برای نصب قفل دیجیتال بر روی درب ضد سرقت مورد نظر ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که امکان نصب قفل دیجیتال بر روی درب ضد سرقت مورد نظر وجود دارد.
قفل هوشمند را روی تمامی انواع درب ضد سرقت ترک و درب ضد سرقت ایرانی میتوان نصب کرد، ولی بر روی درب های ضد سرقت چینی بهتر است قفل های دیجیتال بدون دستگیره نصب گردد. زیرا با نصب قفل های دیجیتال با دستگیره، سیستم مرکزی قفل ضد سرقت درب از کار می افتد و کارایی خود را بر روی درب ضد سرقت از دست خواهد داد.

درب ضد سرقت دو لنگه

درب ضد سرقت دو لنگه دارای ساختار فلزی به همراه MDF و روکش چوب یا PVC می باشد. یکی از موضوعاتی که برای درب ضد سرقت دو لنگه مطرح می باشد میزان مقاومت درب در عرض های بالای درب می باشد. درب ضد سرقت دو لنگه معمولا بصورت سفارشی ساخته میشود و برای درب هایی با اندازه نسبتا بزرگتر استفاده میشود.همچنین از درب ضد سرقت دو لنگه میتوان به عنوان درب لابی نیز استفاده کرد.

درب ضد سرقت یک و نیم لنگه

درب ضد سرقت یک و نیم لنگه برای درب ورودی منزل مسکونی و همچنین درب ورودی ساختمان های اداری و تجاری مورد استفاده میشوند.درب ضد سرقت یک و نیم لنگه با توجه به اینکه عرض زیادتری پیدا می کنند باید توجه بیشتری برای امینت این نوع درب ها اختصاص داده شود.

انواع رویه و روکش درب ضد سرقت

تنوع رنگی و متریال در روکش های درب ضد سرقت بسیار زیاد شده است بصورتی که حتی سازندگان نیز در بعضی از مواقع قابلیت تشخیص انواع جدید روکش درب ضد سرقت را ندارند. خیلی از انواع رویه و روکش درب ضد سرقت از کشور های اروپایی بخصوص کشور همسایه ترکیه وارد می شود.

یک نوع روکش هم وجود دارد که بسیار زیاد در ایران مورد استقبال می باشد و استفاده از روکش ملچ می باشد که نقش زیبا و زنده ای را بوجود می آورد. جدیدا از روکش hpl و روکش های ملامینه نیز برای روکش درب ضد سرقت استفاده می شود که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. طرح های پاییز و بهار و زمستان بر روی درب ضد سرقت می تواند علامت زندگی باشد که بسیار زیبا و دل فریب می باشد. یک نوع دیگر روکش درب ضد سرقت روکش راش می باشد که شاید بتوان گفت بیشتر حجم مصرف را در بین روکش ها دارد و دلیل آن قیمت مناسب و طرح های مناسب این نوع روکش می باشد.

درب ضد سرقت ویلایی

درب های ضد سرقت ویلایی و لابی با توجه به تنوع ورودی ساختمان ها دارای ابعاد متفاوتی میباشد که می توان با توجه به خواسته مشتری به صورت 2 لنگه بازشو ، 1.5 لنگه بازشو و تک لنگه بازشو با 2 نیم لنگه ثابت در دو طرف درب اجرا کرد .
ساختار این درب ها مانند سری درب سوپرلوکس میباشد که با توجه به نیاز مشتری و برای کاهش هزینه میتوان از سری CNC در ساخت این درب ها استفاده کرد .این درب ها داری قفل کاله ترکیه با 60 ماه گارانتی میباشند .
امکان نصب آیفون و ریموت ، چشمی و قفل دیجیتال در این سری از درب ها وجود دارد .

 درب ضد سرقت ویلایی که اینگونه از درب ها نیز دارای تنوع مدلی بسیار بالایی با ویزگی های ساختاری بسیار پیچیده و مقاوم ساخته شده اند. درب ضد سرقت ویلایی به دو صورت ساخته و روانه بازار می شود در مدل اول که یک درب نیز می باشد سعی می شود از یک لنگه تا ضد سانتی متر استفاده شود و در کنار آن نیز از استراکچر های مانند فلز و شیشه و الومینیوم استفاده می شود  اما در مدل دوم درب ضد سرقت ویلایی بحث کمی متفاوت می باشد این درب ها از دو لنگه ساخته شده است و از هیچ گونه کتیبه در کنار آن استفاده نمی شود.

درب ضد سرقت ویلایی

درب ضد سرقت فلزی یا درب ضد سرقت چوبی؟ کدام بهتر است؟

همانطور که از نام درب ضد سرقت فلزی مشخص است، این درب ها از ساختاری فلزی بهره‌مند می باشند.البته علی‌‍رغم برخی مشکلات که در انتخاب رنگ مناسب برای درب های ضد سرقت فلزی وجود دارد، نباید از این نکته نیز غافل شده که درب های فلزی از امنیت و مقاومت به مراتب بیشتری در قیاس با درب های چوبی برخوردار هستند.

درب ضد سرقت چوبی زیبایی بیشتری نسبت به درب ضد سرقت فلزی دارد. در این درب های ضد سرقت میتوان از فلز در درب استفاده کرد تا استحکام آن افزایش پیدا کند. درب های ضد سرقت چوبی معمولا قیمت بالاتری نسبت به درب ضد سرقت فلزی دارد و زیبایی بیشتری هم به مکانی که درب را در آنجا نصب کردید می دهد.

تماس بگیرید